Polski English
URZĄDZENIA NAFTOWE
EUROTECH Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji DEDYKOWANYCH urządzeń dla poszukiwań, stymulacji, serwisowania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego.
LOTNICTWO I AWIONIKA
Bazując na lotniczych tradycjach regionu oraz współpracy z ośrodkami naukowymi zaprojektowaliśmy, a obecnie produkujemy samoloty bezzałogowe oraz podzespoły i wyposażenie do systemów bezzałogowych.
ELEKTRONIKA DEDYKOWANA
EUROTECH Sp. z o.o. projektuje i produkuje dedykowaną elektronikę profesjonalną: układy pomiarowe, sterujące i systemy akwizycji danych.
PROJEKTY BADAWCZE
Jednym z priorytetów firmy jest ciągły rozwój poprzez aktywny udział w pracach badawczych, związanych z nowymi technologiami. Współpracujemy ściśle z polskimi ośrodkami badawczymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi i przemysłowymi.
REPREZENTUJEMY W POLSCE
Dzięki zaufaniu naszych dostawców oraz dużej znajomości rynku, wiedzy technicznej i doświadczeniu z sukcesem dostarczamy zawansowane technologicznie urządzenia i podzespoły polskim klientom.