Polski English

Aktualności

Wyróżnienie, Statuetka DEDAL

26.08.2016

Podczas VI Spotkań Lotniczych Pokoleń prezes firmy EUROTECH mgr inż. Janusz Michalcewicz otrzymał wyróżnienie Statuetką DEDAL w kategorii przedsiębiorca zasłużony dla przemysłu lotniczego za osiągniecia organizacyjne, innowacyjne i wdrożeniowe, opracowanie oraz produkcję platform bezzałogowych MJ-7 Szogun tworzących system celów powietrznych Vermin.


KRÓTKA HISTORIA DEDALA.

Według mitologii greckiej Dedal pochodził z Aten, jednak uciekł z nich na Kretę, na dwór króla Minosa. Mówiono, że w swe posągi Dedal potrafi tchnąć życie – tak były doskonałe. Wykonywał nie tylko posągi, ale też był wynalazcą i architektem. Król Minos zlecił Dedalowi wykonanie labiryntu dla Minotaura. Dedal, tęsknił za swoją ojczyzną – Atenami. Król jednak, z przywiązania do niego i z obawy przed jego wiedzą o tajemnicach państwowych Krety, zabronił Dedalowi opuszczać wyspę i zamknął go w wieży.

Wynalazca znalazł sposób ucieczki. Z ptasich piór sklejonych woskiem sporządził skrzydła dla siebie i swego syna Ikara. Przed odlotem ojciec przestrzegł młodego chłopaka, aby leciał równo między niebem a morzem, bo inaczej albo wosk się stopi, albo pióra nasiąkną wodą. Jedno i drugie prowadzi do katastrofy. Jednak Ikar, zachwycony lotem, wspaniałością przygody, zapomniał o radach ojca, wzleciał zbyt wysoko i spadł do morza, gdy jego skrzydła się rozpadły.

Zrozpaczony ojciec znalazł zwłoki syna, wyspę nazwał Ikarią, a morze – Ikaryjskim. Dedal zatrzymał się na Sycylii, został tam nadwornym budowniczym. Po kilku latach król Minos zaatakował Sycylię, upominając się o Dedala. W walce jednak Minos poległ, a Dedal żył jeszcze długo w poważaniu wszystkich mieszkańców.

Dedal był symbolem pracowitości, pomysłowości, inteligencji, rozsądku, ambicji i konsekwencji. Uważany jest za uosobienie wiecznego realisty.

 

NAGRODA DEDAL W MIELCU.

W Mielcu na ogół nawiązywano do IKARA , nadając jego imię różnym obiektom, czy też wyróżnieniom. Specjaliści lotnictwa uznali, że jeśli nawiązywać do mitologii, to należy przyjmować imię DEDAL –człowieka twórczego, mającego wiele dokonań a nie jego syna, który nie tylko nie miał żadnych osiągnięć, ale nawet nie był uważnym uczniem, co doprowadziło do jego tragicznej śmierci.

Ustanowionemu staraniem lotniczych mieleckich organizacji społecznych wyróżnieniu dla tworzących i rozwijających technikę lotniczą nadano więc nazwę DEDAL.

W odbiorze społecznym ta inicjatywa wyróżnienia DEDAL spotkała się z dużą akceptacją, wyrażającą się chociażby w liczbie zgłoszonych uwag oraz propozycji od osób i firm. Wśród nich były też propozycje zmierzające do udoskonalenia jego form i zasad wyróżniania. Uznając zasadność niektórych z nich wprowadzono trzy rodzaje wyróżnienia:


1. Statuetka DEDAL najwyższa forma wyróżnienia
2. Tablica wyróżnienia DEDAL
3. Dyplom wyróżnienia DEDAL

 

Pozwala to uhonorować nim większą liczbę osób i firm oraz zróżnicować ich dokonania.

Celem wyróżnienia DEDAL jest:

1. Wspieranie inicjatywnych ludzi oraz firm, które poprzez doskonalenie techniki, przyczyniają się do rozwoju szeroko pojmowanego polskiego lotnictwa, powstawania nowych konstrukcji lotniczych i rynków zbytu dla nich.

2. Stymulowanie innowacji jako głównego czynnika rozwoju

3. Popieranie działań prowadzących do wzrostu produkcji i usług lotniczych.

 

 

Chociaż nie wszyscy mogą wykazać się osiągnięciami w dziedzinie konstrukcji lotniczych, to mogą jednakże mieć znaczące osiągnięcia w organizacji produkcji lotniczej, unowocześnianiu technik wytwarzania , szeroko rozumianej promocji, przyczyniającej się do wzrostu zapotrzebowania na technikę lotniczą.

Również modelarstwo lotnicze jest ważną szkołą zdobywania kwalifikacji lotniczych przez młodzież. Będzie ona kiedyś decydować jakie statki powietrzne będą wytwarzane w naszych firmach i czy będą one cieszyć się uznaniem użytkowników.

Co roku tylko jedna lub dwie osoby zostają zaszczycone przyznaniem Statuetki opracowanej przez wrocławskiego plastyka.

Nominowani do wyróżnienia- to twórcy nowej techniki lotniczej, wynalazcy, osoby rozwijające zdolności wytwórcze w lotnictwie oraz przygotowujący kadry specjalistów lotniczych.

Do wyboru wyróżnionych rozpatrywane są osoby z dawnego COP, aktualnej Doliny Lotniczej oraz firm związanych z nimi.